Infab i korthet

Ju enklare, desto bättre

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen för dig, din organisation och dina målgrupper. Det är möjligt tack vare djup och bred digital kunskap i kombination med lång erfarenhet av resultatinriktad reklam och samhällskommunikation i traditionella kanaler.

Hos oss har du tillgång till idéer och lösningar som bygger på korsbefruktning av ett tjugotal tjänster och digitala produkter. På kundlistan finns ett hundratal företag och offentliga verksamheter.

Infab har 35 anställda, omsätter ca 48 miljoner kronor (2019) och finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona. Byrån har högsta kreditvärdighet enligt UC. Ledningssystemet är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.