Samhälle

Sverige AB har många delägare.
Närmare bestämt tio miljoner.

Reklam fungerar som smörjmedel i marknadsekonomin. Samhällskommunikation har en annan uppgift: att stärka demokratin. Vägen dit går genom att sprida viktig kunskap och skapa delaktighet – något som är enklare sagt än gjort.

Transparens. Tillgänglighet. Politiska processer. Bred förankring av beslut. Skattemedel som ska användas på ett klokt sätt. Att arbeta med samhällskommunikation ställer höga krav på byrån – inte minst i en tid när digitala lösningar blir allt viktigare för att nå fram med olika budskap.

En mix av kompetenser underlättar arbetet. Några av oss har arbetat med Vägledande kommunikation hela yrkeslivet, medan andra har bakgrunder som kanske inte alltid förknippas med en kommunikationsbyrå. Byrådirektör, produktchef, jurist, GIS-ingenjör och turistinformatör är några exempel.

Infab samarbetar med statliga verk, regioner, landsting och kommuner. Spännvidden i uppdragen inom området reklambyråtjänster är stor. Men oavsett vad som ska kommuniceras är målet alltid att sprida kunskap om, och skapa delaktighet kring, det som vi alla äger tillsammans.


Göra enkelt

”Hur tydliggör vi villkoren för rot- och rutavdrag?”, ”Hur blir kommunens webbplats tillgänglig för synskadade?”, "Hur sprider vi kunskapen om Världsarvet vidare?". Vi finner den röda tråden i komplexa produkter, tjänster och sammanhang och förenklar för mottagaren.

Karlskrona kommun

Läs mer
Göra synligt

Kommunikation som synliggör och bjuder in till dialog har en förmåga att engagera omvärlden.

Kvinnojouren Karlskrona

Läs mer
Visa vägen

Bra samhällskommunikation fungerar som vägvisare – oavsett om uppgiften är att informera hyresgäster om källsortering eller att vägleda upphandlingschefer om en ny upphandlingslagstiftning.

Upphandlingsmyndigheten

Läs mer