Event & mässor

Från besökare till kundämne

Mässor och event är utmärkta tillfällen att bygga relationer med besökare som är intresserade av en viss bransch eller verksamhet. Med utifrånperspektiv och uppföljning ökar möjligheterna att göra besökare till kundämnen.

Mässmontrar och event som engagerar har ofta en sak gemensamt: de utgår från ett behov eller en utmaning som besökaren har – och pekar sedan på lösningen. Genom att varumärket i ord, bild och beteende visar intresse byggs ett förtroende hos besökaren. Det i sin tur skapar förutsättningar för en givande dialog.

Lika viktigt är att fånga upp de kontakter som uppstår i samband med mässan eller eventet. Här har appar och internettjänster en viktig uppgift. Efter evenemanget börjar arbetet med att följa upp kontakterna – exempelvis genom tackmejl, nyhetsbrev eller kompletterande fakta. På så sätt växer sig relationen ännu starkare.

Infab kommer med idéer, hjälper till med planeringen, genomför aktiviteter samt mäter och följer upp insatserna. På så sätt optimerar din organisation deltagandet i mässor och event.

Exempel på lösningar

  • Mässa
  • Event
  • Monter
  • Utställning