Hållbarhetskommunikation

Vi vägleder dig i ditt samhällsengagemang

Allt fler kunder och medborgare efterfrågar hållbara lösningar. Säkert har du påbörjat din omställning, men vet inte riktigt hur du ska berätta om det.

Hållbarhetskommunikation uppstår i skärningspunkten mellan verkliga hållbarhetsresultat, varumärkets position och målgruppernas intressen. Många är rädda för att granskas och anklagas för ”grönmålning”. Vårt recept är en strategi som bygger på analys av utgångsläget, inventering av verksamheten, formulering av hållbarhetsmål och konkreta bevis för samhällsnytta. Vi hjälper dig att föra dialog med omvärlden och vara transparent med dina brister.

Infab kan hållbarhet. Vi utgår från de globala målen när vi inventerar och analyserar. Vi vägleder dig i ditt samhällsengagemang