PR och content

Att bygga relationer med relevant innehåll

PR står för Public Relations och handlar om att bygga relationer med kunder, medarbetare, leverantörer eller medborgare. För det mesta går vägen via massmedia där publicitet förtjänas genom relevant nyhetsvärdering, förståelse för journalisternas arbetsmetoder och kunskap om samhällsdebatten. Att driva och bilda opinion kan stärka ditt varumärke och göra dig intressant för nya målgrupper.

Infab har journalistisk kompetens. Vi vet vinklarna som intresserar både journalister och målgrupper. Vi kan berätta en historia och ge liv åt texten.

Innehåll kan vara så mycket. En film, ett inlägg i sociala medier eller en organisations ramberättelse. Gemensamt är berättandet och konsten att övertyga. Berättandet som kommunikationsteknik brukar kallas storytelling och går ut på att förmedla en historia med tyngdpunkt på de delar du vill att mottagaren ska komma ihåg.