Sociala medier

Resultat genom dialog

Från närvaro till konkret nytta. Det är en resa som många företag och offentliga verksamheter vill göra i sociala medier. Nyckelorden för att lyckas är strategi, engagemang och dialog.

Först och främst gäller det att fundera igenom syftet med närvaron – och vilka som ska nås genom den. Svaren ligger till grund för vilka sociala medier som väljs och hur de används.

Lika viktigt är att engagera målgrupperna. Det kan handla om allt från att be om synpunkter på hur mödravården fungerar till att arrangera en designtävling om förpackningar. Oavsett vilka aktiviteter din verksamhet väljer är målet alltid att skapa en långsiktig dialog. För lyhördhet och intresse leder till förtroende och lojalitet.

Infab har medarbetare som är utbildade och diplomerade inom sociala medier. Du som kund kan vara trygg i vetskapen om att vi har den rätta kompetensen för att kunna hjälpa er verksamhet att uppnå era mål.

Exempel på lösningar och tjänster inom sociala medier

  • Analys
  • Kommunikationsstrategi
  • Policy
  • Lanseringsplan för kampanjer
  • Produktion av innehåll
  • Köpt exponering
  • Kriskommunikation och krisplanering
  • Mätning och utvärdering
  • Löpande rådgivning/punktinsatser
  • Föreläsningar