Strategi

Ett enda ord räcker

Vad har Volvo, SVT och NetOnNet gemensamt? De är alla exempel på framgångsrik positionering, det vill säga att erövra och äga ett särskiljande ord på marknaden. Här finns stora möjligheter för din verksamhet.

Säkerhet, fri television och lager. Chansen är stor att du kopplade ihop varumärkena i inledningen med dessa ord. Precis så fungerar positionering.

Positioneringsplattformen är en metodik som är utvecklad av våra strateger på Infab. Den lägger en stabil grund för att tränga igenom bruset med hjälp av ett särskiljande ord. Processen tar tre månader från ax till limpa. Infab har utvecklat ett femtiotal positioneringsstrategier, varav ett tjugotal på uppdrag av miljardföretag.

Givetvis tar det inte alltid tre månader att lägga grunden för ett uppdrag inom Vägledande kommunikation. Men oavsett uppdragets storlek strävar vi efter att inleda varje projekt med en kortare eller längre analysfas. Den består ofta av inläsning, research, djupintervjuer och undersökningar.

Exempel på lösningar

  • Positioneringsstrategi
  • Varumärkesstrategi
  • Brand book
  • Kommunikationsplattform
  • Marknadsplan
  • Namnstrategi
  • Strategi för platsvarumärke
  • Värdegrundsarbete
  • Implementering och uppföljning