Undersökningar

Den som frågar får svar

Kommunikation som visar vägen bygger på kunskaper och insikter om kunder och användare. Ett bra sätt att få veta mer är att mäta och undersöka.

Det gör Öresundståg AB. Omkring 7 000 resenärer deltar i den kvalitetsmätning som Infab genomför två gånger per år. Öresundståg använder resultatet för att bedöma hur väl verksamheten står sig sett till målen i trafikavtalet. Tågentreprenören använder i sin tur mätningarna som kompass för vilka åtgärder som ska sättas in på och kring tågen.

Hos oss har din verksamhet tillgång till ett brett spektrum av mätningar och undersökningar. En av våra samarbetspartners är GfK Sverige.

Exempel på lösningar

  • Marknadsundersökning
  • Attitydundersökning
  • Läsvärdesundersökning
  • Medarbetarundersökning
  • Kvalitetsmätning
  • Opinionsmätning
  • Nöjd-kundmätning
  • Koncepttest
  • Fokusgrupper
  • Net Promoter Score (NPS)

Lars Jacobsson

Styrelseordförande