Trafik

Vägledning till mer än en miljon resenärer

Allt fler inser fördelarna med att åka kollektivt. Under 2014 gjordes fler än 1,4 miljarder resor med buss, tåg, spårväg, tunnelbana och fartyg i Sverige. Behovet av kommunikation som visar vägen för resenärerna är stort.

Infab är en av Sveriges största leverantörer av trafiknära kommunikation. Våra 
lösningar, som berör mer än en miljon resenärer, används i tryckta tidtabeller, digitala kartor i 3D, handböcker, informationsskärmar och skyltkoncept på stationer och hållplatser.

Sedan starten 2001 har Infab samarbetat med ett stort antal svenska och nordiska aktörer inom kollektivtrafik. På så sätt har våra medarbetare samlat på sig en hel del kunskap i dessa frågor. Eller för att citera en kund: ”Byråns kompetens inom trafiknära kommunikation är i det närmaste unik.”


Kommunikation som förenklar resande

Effektiv kollektivtrafik handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Lika viktigt är att få tydlig information om restider, avgångar, störningar och snabbaste vägen till rätt hållplats. Våra lösningar gör det enkelt att resa tillsammans.

Västtrafik

Läs mer

Skånetrafiken

Läs mer

Lotta Ekberg

Kartingenjör
Kundansvarig

Anders Ramstig

Kundansvarig
Projektledare