Energikontor Sydost

Eller ring din energirådgivare

Energikrisen får oss att ta till alla möjliga och omöjliga knep för att mildra effekterna. Inte alltid så genomtänkta. Och ofta helt i onödan när hjälpen bara är ett telefonsamtal bort – helt gratis dessutom. Något vi berättar om i vår senaste kampanj för kommunernas energirådgivare.  

BAKGRUND
El- och energipriserna i Sverige är historiskt höga vilket drabbar både hushåll och industrier. Orsakerna är bland annat stigande priser på olja och naturgas. Men även en periodvis sinande vattenkraft. Energimyndigheten och Sveriges Energikontor vill därför hjälpa fler att ställa om till minskad elkonsumtion och hållbara energikällor. Något som kommunens energirådgivare är till för, med opartisk rådgivning om allt från dina energivanor till ny spännande teknik.  

För mer info, kontakta elin.malmhult@infab.nu