Skip to content

Miljöpolicy

Vi erbjuder strategiska kommunikationstjänster som förändrar beteenden för en bättre värld. Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom medvetna miljöanpassade val och erbjuda tjänster och produkter som i största möjliga mån beaktar livscykelperspektivet.

Vårt miljöarbete är integrerat i verksamheten och ska bidra till en positiv miljöutveckling för företaget, våra kunder och vår omvärld. Vi arbetar med ständiga förbättringar och nya högre målsättningar i vårt miljöarbete för att verka för en bättre värld.

Vi minimerar vår miljöpåverkan, vi uppmuntrar och utbildar vår personal för att successivt öka vår kunskap och medvetenhet om miljöfrågor. Vi vägleder och utbildar våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för att påverka deras miljöarbete i en positiv riktning.

Vårt miljöarbete och samhällsansvar bidrar till att göra Infab till en långsiktig och konkurrenskraftig kommunikationspartner.

Vi efterlever naturligtvis gällande miljölagar och andra krav.