Skip to content

Insights for
fabulous futures

Vi är Infab. En kommunikationsbyrå som arbetar för samhällets bästa. Vi vill se goda affärsidéer och verksamheter lyckas och är övertygade om att förståelse är vägen till förändring.

Edvina Berg
Projekt- & produktionsledare

Jobba hos oss. Eller jobba för oss. Vi blir lika glada vilket som.

Fans av alla företag, kommuner, myndigheter, och människor som jobbar för en hållbar framtid.