Det är lätt att gå vilse i kunskapssamhället.
Vi visar vägen.

Förenkla – och bli belönad

Kommunikationsbyrån
som skiljer sig från mängden

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen för dig, din organisation och dina målgrupper. Det är möjligt tack vare djup och bred digital kunskap i kombination med lång erfarenhet av resultatinriktad reklam och samhällskommunikation i traditionella kanaler.

Hos oss har du tillgång till idéer och lösningar som bygger på korsbefruktning av ett tjugotal tjänster och digitala produkter. På kundlistan finns ett hundratal företag och offentliga verksamheter.

Som ett led i vårt miljöarbete är vi huvudpartner till A Sustainable Tomorrow, vars syfte är att sammanföra människor från olika länder, verksamheter och branscher, erfarenheter och kulturella referensramar för att skapa ett bättre samhälle och nya affärsmöjligheter.

Infab har 35 anställda, omsätter drygt 55 miljoner kronor (2017) och finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona. Byrån har högsta kreditvärdighet enligt UC. Ledningssystemet är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, klicka här för att se certifikatet.

Nytt från Infab

Läs fler

Göra enkelt

En rad medicinska och juridiska krav som ska vara uppfyllda i minsta detalj. Ett stort antal medarbetare i processen. Ett hundratal aktiviteter som måste utföras i rätt ordning och av rätt avdelning. Läkemedelsföretaget Biogen valde Infab som samarbetspartner. Lösningen blev en användarvänlig och säker webbtjänst och webbapplikation.

Läs mer

Göra synligt

Fyra olika varumärken – Hilding, Ekens, Stjärnbädden och Curem. Skilda målgrupper. Varumärken och produkter med specifika egenskaper. Sängtillverkaren Hilding Anders Swedens utmaning är att få alla delar av kommunikationen att hänga ihop i olika medier. Flera års samarbete har gett effektiva rutiner och väl fungerande kommunikation som stärkt varumärkenas ställning på marknaden.

Läs mer

Visa vägen

Fyrtiofyra år. Så länge sedan var det som persontåg stannade i Trelleborg. Den 12 december 2015 blev det ändring på det. En av utmaningarna i projektet var att på ett snabbt och enkelt sätt se till att resenärer hittar till rätt hållplats inom stationsområdet. Infab med hög kompetens inom 3D illustrationer och animering tog sig an uppdraget från Skånetrafiken.

Läs mer

Kvalitet & miljö

Infab är en av få kommunikationsbyråer med ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Det är din verksamhets garant för ett strukturerat arbetssätt, ständiga förbättringar och minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer