Det är lätt att gå vilse i kunskapssamhället.
Vi visar vägen.

Förenkla – och bli belönad

Kommunikationsbyrån
som skiljer sig från mängden

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen för dig, din organisation och dina målgrupper. Det är möjligt tack vare djup och bred digital kunskap i kombination med lång erfarenhet av resultatinriktad reklam och samhällskommunikation i traditionella kanaler.

Hos oss har du tillgång till idéer och lösningar som bygger på korsbefruktning av ett tjugotal tjänster och digitala produkter. På kundlistan finns ett hundratal företag och offentliga verksamheter.

Som ett led i vårt miljöarbete är vi huvudpartner till A Sustainable Tomorrow, vars syfte är att sammanföra människor från olika länder, verksamheter och branscher, erfarenheter och kulturella referensramar för att skapa ett bättre samhälle och nya affärsmöjligheter.

Infab har 35 anställda, omsätter ca 48 miljoner kronor (2019) och finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona. Byrån har högsta kreditvärdighet enligt UC. Ledningssystemet är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, klicka här för att se certifikatet.

Nytt från Infab

Läs fler

Göra enkelt

Infab har under många år arbetat med flertalet av Hilding Anders olika sängvarumärken, varav ett hette Curem – ett välkänt varumärke inom sängsegmentet trögelastiska sängar, tillverkade i memoryfoam. Hilding Anders ville ta ett omtag kring varumärket för att utveckla produkten och skapa nytt intresse från återförsäljarna. Infab fick i uppdrag att ta fram ett nytt varumärkeskoncept inom samma segment, med nytt namn, nytt grafiskt manér samt nya insatser mot återförsäljarna i butik. Varumärkesnamnet blev AirBreeze. Konceptet förenklade och förtydligade sängsegmentet för den egna säljkåren samt återförsäljare.

Läs mer

Göra synligt

Kvinnojouren ville synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn och få fler att agera på den tystnadskultur som råder. Tillsammans med Infab skapades en rekordstor ambassadörskampanj med hela 24 ambassadörer som under tolv veckor sprider Kvinnojourens budskap. Kampanjens huvudbudskap och gemensamma nämnare är #jagser.

Läs mer

Visa vägen

Västtrafik har över 20 resecentrum spridda i Västra Götaland, bland annat vid Nils-Ericssonterminalen i centrala Göteborg. För att lotsa resenärerna rätt behövde terminalen skyltas upp både interiört och exteriört. Infab har producerat och monterat tydliga skyltar på och i hela Åkareplatsens resecentrum för att visa vägen för resenärerna.

Läs mer

Kvalitet & miljö

Infab är en av få kommunikationsbyråer med ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Det är din verksamhets garant för ett strukturerat arbetssätt, ständiga förbättringar och minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer