Skip to content
Infabs medarbetare, kollage.

Vi är Infab. Insights for fabulous futures. Kommunikation för samhällets bästa och fans av alla företag, kommuner, myndigheter och människor som jobbar för en hållbar framtid.

Vi vill se goda* affärsidéer och verksamheter lyckas och är övertygade om att förståelse är vägen till förändring. Vi jobbar både lokalt och nationellt och blandar trygg erfarenhet med modigt nytänkande från våra kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona.

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss här

* Etiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Bolaget
Grundat 2001, 28 medarbetare, 37,9 mkr 2022.

Affärsidé
Infab erbjuder strategisk kommunikation som förändrar beteenden för verksamheter med behov av rådgivning och helhetslösningar. Detta är möjligt genom att kombinera kreativitet med affärsmässighet.

Mission
Insikter och kreativitet för samhällets bästa.

Kvalitet och miljö
Infab är certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive 14001:2015.

Kreditvärdighet
Högsta kreditvärdighet hos UC.

Organisationsnummer
Infab Kommunikation AB, 556613-1156
Dotterbolag: Ikoncept AB, 556673-0072