Skip to content

Insights for
fabulous futures

Vi är Infab. En kommunikationsbyrå för samhällets bästa. Vi vill se goda affärsidéer och verksamheter lyckas och använder insikter och kreativitet för att nå dit.

Edvina Berg
Projekt- & produktionsledare

Fans av alla företag, kommuner, myndigheter, och människor som jobbar för en hållbar framtid.

Jobba hos oss. Eller jobba för oss. Vi blir lika glada vilket som.