Skip to content

Kvinnojouren Karlskrona

#jagser

Vi måste våga se. Våga bryta tystnaden. I Karlskrona Kvinnojours kampanj satte 24 ambassadörer ljuset på att det är allas ansvar i hela samhället att visa civilkurage och våga se och agera, om vi ska kunna stoppa mäns våld mot kvinnor och barn.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Mer än en kvinna våldtas i timmen, dygnet runt, året om enligt riksförbundet Unizon. Mäns våld mot kvinnor och barn måste stoppas. Kunskapen om kopplingen mellan våld, ojämställdhet och maskulinitet måste öka i samhället. Budskapet måste ut till både våldsutövare, de utsatta och de som ser.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Mer än en kvinna våldtas i timmen, dygnet runt, året om enligt riksförbundet Unizon. Mäns våld mot kvinnor och barn måste stoppas. Kunskapen om kopplingen mellan våld, ojämställdhet och maskulinitet måste öka i samhället. Budskapet måste ut till både våldsutövare, de utsatta och de som ser.

Vill du veta mer om uppdrag och resultat?

Fler uppdrag

Visa alla

Fler uppdrag

Visa alla