Skip to content

Kvinnojouren Lidingö

#ordräddarliv

Våldet mot kvinnor och barn finns i alla samhällsklasser. Även på privilegierade Lidingö. Där blundas dock hårdare för sanningen och tystnaden är svår att bryta. Ingen vill förstöra den idylliska bilden. Kändisar från platsen trädde fram i en ambassadörskampanj och visade vägen för att vi måste våga se, våga fråga och våga agera på våldet. För våra ord räddar liv.

Var tredje kvinna på Lidingö har utsatts för våld i en nära relation och statistiskt ligger Lidingö över riksgenomsnittet. Det är enkelt att blunda och tänka att det händer ”någon annanstans, i en annan typ av område. Inte här”. Kvinnojouren behövde synliggöra våldet mot kvinnor och barn samt skapa medvetenhet och opinion. Få Lidingöborna att förstå att våld i nära relationer är ett allvarligt problem även på Lidingö, likväl som i hela samhället.

Var tredje kvinna på Lidingö har utsatts för våld i en nära relation och statistiskt ligger Lidingö över riksgenomsnittet. Det är enkelt att blunda och tänka att det händer ”någon annanstans, i en annan typ av område. Inte här”. Kvinnojouren behövde synliggöra våldet mot kvinnor och barn samt skapa medvetenhet och opinion. Få Lidingöborna att förstå att våld i nära relationer är ett allvarligt problem även på Lidingö, likväl som i hela samhället.

Vill du veta mer om uppdrag och resultat?

Fler uppdrag

Visa alla

Fler uppdrag

Visa alla