Skip to content

Bufff

Inte mitt brott

I Sverige berörs cirka 160 000 barn varje år av att en förälder eller syskon döms för brott och frihetsberövas. Trots att barnen inte har någon skuld i brottet, straffas de genom utpekande och stigmatisering, och genom att de inte får det stöd de faktiskt har rätt till.

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som ger stöd till barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem.

Samhällets stöd till barn och unga med föräldrar i fängelse, häkte eller frivård är starkt begränsat, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen (2018). Av landets kommuner saknar 79 procent specifika stödinsatser och ännu färre har ett förebyggande arbete.

Bufff ville bilda opinion för att öka stödet till barn och ungdomar genom att kommunerna tar sitt ansvar och kan erbjuda stöd, gärna i samarbete med Bufff eller annan frivilligorganisation.

Infab bidrog genom probono-kampanjen – Inte mitt brott ej heller mitt straff – där vi uppmärksammade beslutsfattare och professionella på kommunal nivå, beslutsfattare på nationell nivå, på samhällets bristande och ojämlika stöd.

Vi visade de berörda barnen och ungdomarna att de har rätt till stöd och att det redan nu finns hjälp att få hos Bufff.

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som ger stöd till barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem.

Samhällets stöd till barn och unga med föräldrar i fängelse, häkte eller frivård är starkt begränsat, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen (2018). Av landets kommuner saknar 79 procent specifika stödinsatser och ännu färre har ett förebyggande arbete.

Bufff ville bilda opinion för att öka stödet till barn och ungdomar genom att kommunerna tar sitt ansvar och kan erbjuda stöd, gärna i samarbete med Bufff eller annan frivilligorganisation.

Infab bidrog genom probono-kampanjen – Inte mitt brott ej heller mitt straff – där vi uppmärksammade beslutsfattare och professionella på kommunal nivå, beslutsfattare på nationell nivå, på samhällets bristande och ojämlika stöd.

Vi visade de berörda barnen och ungdomarna att de har rätt till stöd och att det redan nu finns hjälp att få hos Bufff.

Vill du veta mer om uppdrag och resultat?

Fler uppdrag

Visa alla

Fler uppdrag

Visa alla