Skip to content

European Energy

Sol på grönbete

I länder som Tyskland och Spanien har vi sett dem bre ut sig i åratal. Solparkerna. Och glädjande nog släpper nu allt fler markägare till sina åkrar och ängar för framtidens energikälla även i Sverige. Ofta i sällskap med får och grödor. Mycket tack vare föregångare som European Energy.

Arrende och hektar. Ord som doftar lantbruk men som snart kan handla lika mycket om solkraft. Vi hjälper European Energy att nå ut till markägare med ett erbjudande om att arrendera ut sin mark. För den rena energins skull. Och ökad biologisk mångfald.

Vill du veta mer om uppdrag och resultat?

Fler uppdrag

Fler uppdrag